Privacy Melding

Home / Privacy Melding

Merchandise Essentials gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke

gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Merchandise Essentials en slechts gebruikt voor de

doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen

worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan

derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage

van zijn persoonsgegevens.

Contact Us

Interested in merchandise? Send us an e-mail and we'll get back to you with the speed of light!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search