Cookieverklaring

Versie 1.0
Datum 28/04/2021

1. Algemeen
Merchandise Essentials BV (hierna “Merchandise Essentials”, “wij”, “ons”) maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Met deze Cookieverklaring willen wij u als bezoeker informeren over de manier waarop wij cookies gebruiken op onze website. Deze Cookieverklaring is van toepassing op de website van Merchandise Essentials met webadres www.merchandise-essentials.com en haar subdomeinen.

Naast deze Cookieverklaring stelt Merchandise Essentials ook een Privacyverklaring ter beschikking, waarvan deze Cookieverklaring integraal deel uitmaakt en die u hier kunt raadplegen. In deze Privacyverklaring verduidelijken wij (1) welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen via het gebruik van cookies, (2) de aangewende rechtsgronden voor het gebruik van cookies, en (3) de algemene doeleinden van ons gebruik van cookies. Voor de voornoemde informatie, en andere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen en uw rechten daaromtrent, verwijzen wij naar deze Privacyverklaring.

2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken als een soort geheugensteuntje voor een website. Dankzij cookies kan onze website op een eenvoudige manier specifieke informatie over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden. Onder de term ‘cookies’ verstaan wij ook technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals pixels, plug-ins en bepaalde scripts, aangezien deze ook gegevens van u kunnen verzamelen.

Cookies kunnen zowel door Merchandise Essentials zelf geplaatst worden (“first-party cookies”) als door derden (“third-party cookies”). Third-party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan of uw gebruik van onze website doorgezonden worden aan de derde partij die de cookies geplaatst heeft.

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms blijvend geplaatst (“persistent” cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist).

3. Voor welke cookies is mijn toestemming vereist, en hoe kan ik deze geven?
Merchandise Essentials onderscheidt bij het aanbieden van haar website de volgende soorten cookies: (1) strikt noodzakelijke cookies, (2) analytische cookies en (3) marketingcookies.

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is niet afhankelijk van uw toestemming als bezoeker en is noodzakelijk voor de goede werking van onze website, of waar relevant, om u diensten te verstrekken waarnaar u uitdrukkelijk verzocht heeft. Daarom kan u deze cookies niet weigeren.

Alvorens wij enige andere cookies op uw toestel plaatsen, vragen wij om uw voorafgaande toestemming via onze cookiebanner. U kan voor het gebruik van deze bijkomende cookies steeds, volledig of gedeeltelijk, uw toestemming terug intrekken. Hoe u dit concreet kan doen, verduidelijken wij onder titel 5.

4. Welke cookies gebruikt Merchandise Essentials?
Zoals hierboven vermeld, maakt Merchandise Essentials gebruik van de volgende soorten cookies: (1) strikt noodzakelijke cookies, (2) analytische cookies en (3) marketing cookies.

Hieronder geven wij een algemene omschrijving van deze drie soorten cookies.

Voor elk soort cookie, verstrekken wij hieronder ook een lijst van de specifieke cookies die geactiveerd zijn op onze website en die eronder vallen, samen met hun specifieke doeleinden en technische eigenschappen.

4.1 Strikt noodzakelijke cookies
Onder de strikt noodzakelijke cookies vallen enerzijds technisch essentiële cookies en anderzijds functionele cookies.

Technisch essentiële cookies zijn om puur technische redenen noodzakelijk om de communicatie tussen uw toestel en onze website mogelijk te maken.

Functionele cookies zorgen er dan weer voor dat de basisfunctionaliteiten van onze website naar behoren werken. Deze cookies worden pas geplaatst nadat u als bezoeker een bepaalde handeling heeft ondernomen op onze website (bv. op de aanvaardingsknop van de cookiebanner klikken).

U kan het gebruik van technisch essentiële en functionele cookies niet weigeren omdat ze noodzakelijk zijn voor de beveiliging en de goede werking van de basisfunctionaliteiten van onze website. Hoe dan ook worden deze cookies slechts op uw toestel bewaard om de hierboven vermelde functies uit te oefenen, waardoor de impact op uw privacy gering is.

Name Expiration Domain Purpose
_cfduid 1 Month First-Party Identifying web traffic to be trusted and providing it with proper task assignment through Cloudflare.
_cfruid Session First-Party Identifying different visitors behind a shared IP address in order to apply security settings to each person individually.

4.2 Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van onze website. Op die manier kunnen wij onze website nog aantrekkelijker maken. De informatie in kwestie wordt gebruikt om op totaalniveau statistieken over het gebruik van onze website te creëren en te analyseren.

Name Expiration Domain Purpose
_ga
_gid
_whole
2 Years
1 Day
1 Min
First-Party Providing statistics to Merchandise Essentials about who visits the website and how they do so: including the number of unique visitors, how visitors arrive at the website, the pages visited, the browsers used, and the locations from which the website is visited. This service is provided to Merchandise Essentials by Google Analytics.
_hjid
1 Year
1 Year
Permanent
First-Party Assigning a unique ID to the session of the website visitor for the purpose of obtaining data on the behavior of this visitor for statistical purposes (including in the form of 'heatmaps' that provide insight into the visitor's navigation behavior on the website). This service is provided to Merchandise Essentials by Hotjar.
_hjFirstSeen 1 Day First-Party To determine whether the website visitor has visited the website before or is a new visitor.
_hjAbsoluteSessionInProgress 1 Day First-Party Measuring the number of unique visits to the website, by assigning an ID to the visitor, so that each website visitor is not counted more than once.
_hjIncludedInPageviewSample 1 Day First-Party Determine whether the navigation of the website visitor should be registered in a temporal statistical designation.
_hjTLDTest Session First-Party Recording of statistical data on the behavior of website visitors by Merchandise Essentials for the purpose of conducting internal analysis.

4.3 Marketing cookies
Onder marketing cookies verstaan wij advertentie-, tracking- en sociale mediacookies. Deze categorie cookies betreft voornamelijk cookies met het oog op het weergeven van advertenties, het implementeren van functies op onze website geboden door sociale media, en het meten van hoe vaak deze advertenties en functies respectievelijk weergegeven en gebruikt worden. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld de cookies die ervoor zorgen dat u advertenties van Merchandise Essentials te zien kan krijgen op sociale netwerken die u gebruikt na een bezoek aan onze website.

Name Expiration Domain Purpose
nQ_cookieId
nQ_userVisitId
1 year
1 Day
First-party
First-Party
Assigning a unique ID to the website visitor. This ID is used to recognize the visitor on subsequent visits to the website and to remember his preferences.
Tracking the visitor across different websites for marketing purposes.
_gcl_au 3 Months First-Party Allow Google AdSense to experiment with the efficiency of ads on websites that use their services.
collect Session First-Party Tracking the visitor across marketing channels and devices.
_GRECAPTCHA
rc::a
6 Months
Permanent
Google.com Differentiate between human visitors and bots. This facilitates the creation of reliable reports on website usage.
rc::b
rc::c
Session
Session
Google.com Differentiate between human visitors and bots.
ads/ga-audiences
pagead/1p-user-list/#
Session
Session
Google.com Linking Google Analytics with Google AdWords and doing 'remarketing' by displaying Merchandise Essentials ads on Google after visiting the website. Providing statistics to Merchandise Essentials on the results of this 'remarketing'. Re-attracting visitors who are likely to become potential customers.
IDE
RUL
13 Months
1 Year
DoubleClick.net Allow DoubleClick to build a profile of the visitor based on his browsing habits and interactions with ads. Based on this, the user will be shown ads that are relevant to him based on this profile.
test_cookie 1 day DoubleClick.net Verify that the visitor's internet browser supports cookies
long Session LinkedIn.com Remember the visitor's language choice on the website.
bcookie 2 Years LinkedIn.com Allow LinkedIn to track the use of "embedded services" on the website.
bscookie 2 Years LinkedIn.com Allow LinkedIn to track the use of "embedded services" on the website.
lidc 1 Day LinkedIn.com Allow LinkedIn to track the use of "embedded services" on the website.
UserMatchHistory 30 Days LinkedIn.com Allow LinkedIn to display targeted ads to users on the LinkedIn platform based on browsing behavior across multiple websites.
AnalyticsSyncHistory 29 Days LinkedIn.com Retains data on when a synchronization with the Ims_analytics cookie occured for users in the EEA.
long Session ads.LinkedIn.com Posted by LinkedIn for the "Follow us" button.
embed/v3/counters.gif Session perf.hsforms.com Collect information about visitor preferences and interactions with web-campaign content. Merchandise Essentials uses this cookie on its CRM campaign platform for the purpose of promoting events and products. This service is provided to Merchandise Essentials by HubSpot.
_ptq.gif Session HubSpot.com Sending data about the visitor's device and behavior to HubSpot. Tracking the visitor across marketing channels and devices.
e.gif Session new-collect.albacross.com Recognize known companies visiting the website for the purpose of identifying potential leads through Albacross.
_fbp 3 Months First-Party Engages in 'remarketing' by displaying Merchandise Essentials ads on Facebook after visiting the website. Provides statistics to Merchandise Essentials on the results of this 'remarketing'.
fr 3 Months Facebook.com Allowing Facebook to display targeted ads to registered users on the Facebook platform based on browsing behavior across multiple websites.
tr Sessions Facebook.com Allow Facebook to provide ad products, such as real-time bidding from third-party advertisers.
CONSENT 18 years YouTube.com Track what types of cookies the visitor has accepted on YouTube through the use of the cookie banner.
VISITOR_INFO1_LIVE 6 Months YouTube.com Estimating website visitor bandwidth on pages of the website with embedded YouTube videos.
YSC Session YouTube.com Allow YouTube to track the use of embedded YouTube videos on the website.
yt.innertube::nextId Permanent YouTube.com Register a unique ID to track statistics of which YouTube videos the visitor has already viewed.
yt.innertube::requests Permanent YouTube.com Register a unique ID to track statistics of which YouTube videos the visitor has already viewed.
yt-remote-cast-installed Session YouTube.com Register a unique ID to track statistics of which YouTube videos the visitor has already viewed.
yt-remote-connected-devices Permanent YouTube.com Register a unique ID to track statistics of which YouTube videos the visitor has already viewed.
yt-remote-device-id Permanent YouTube.com Register a unique ID to track statistics of which YouTube videos the visitor has already viewed.
yt-remote-fast-check-period Session YouTube.com Register a unique ID to track statistics of which YouTube videos the visitor has already viewed.
yt-remote-session-app Session YouTube.com Register a unique ID to track statistics of which YouTube videos the visitor has already viewed.
yt-remote-session-name Session YouTube.com Register a unique ID to track statistics of which YouTube videos the visitor has already viewed.
local_storage_support_test Permanent Twitter.com Allow the website to load faster by preloading certain procedures. This cookie is used in conjunction with the local-storage function of the browser.
_widgetsettings Permanent Twitter.com Allowing the visitor to share content from the website on their Twitter profile.
_at.hist.# Permanent First-party Tracking the usage of the AddThis sharing widget by the website visitor.
_atuvc 13 month First-party Updating the counter of the use of the social sharing functions on the website.
_atuvs 1 day First-party Ensure that the updated counter is displayed to the visitor when a page is shared via AddThis' social sharing feature.
_at.cww Permanent First-party Implementing the social sharing platform AddThis on the website.
at-lojson-cache-# Permanent First-party Implementing the social sharing platform AddThis on the website.
at-edge Permanent First-party Implementing the social sharing platform AddThis on the website.
loc 13 month AddThis.com Geolocation for the purpose of identifying where visitors who share information with each other are geographically located.
uvc 13 month AddThis.com Detect how often the social sharing platform AddThis deals with the same visitor.
xtc 13 month AddThis.com Register the content that the visitor shares via social media.

5. Hoe beheer ik mijn cookievoorkeuren?
Hieronder wordt verduidelijkt hoe u uw cookievoorkeuren kan beheren. Aangezien de strikt noodzakelijke cookies, zoals hierboven opgesomd onder titel 4.1, noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website, kunnen deze niet uitgeschakeld worden.

5.1 Via de website
U kan op elk moment uw cookievoorkeuren aanpassen door te mailen naar info@merchandise-essentials.com

Daarnaast zal de cookiebanner elk jaar opnieuw verschijnen om uw toestemming te hernieuwen, of het ontbreken hiervan te bevestigen.

5.2 Via uw browser
Daarnaast kan u uw cookievoorkeuren aanpassen via uw browser. Op die manier kunt u zelf aangeven of bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser instellen om een bericht weer te geven als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kan u cookies ook handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw browsegeschiedenis te wissen. Meer informatie hierover kan u op onderstaande pagina’s terugvinden, afhankelijk van welke browser u gebruikt:

Cookie-instellingen Chrome
Cookie-instellingen Firefox
Cookie-instellingen Internet Explorer
Cookie-instellingen Safari (Mac) of Safari (iOS).

Het verwijderen of uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende diensten niet optimaal functioneren.

Deleting or disabling cookies may result in certain applications of our website and additional services not functioning optimally.

6. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op onze website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Indien wij hierbij nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op onze website, zullen wij indien vereist opnieuw om uw toestemming vragen. De datum waarop onze Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan deze pagina terugvinden.

7. Wat als ik nog vragen heb?
Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze Cookieverklaring, kan u steeds met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Merchandise Essentials BV
Hof ter Weze 5
8800 Roeselare
België
info@merchandise-essentials.com

Voor algemene informatie over uw rechten en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming of bij de bevoegde rechtbank, verwijzen wij naar de uitleg onder titel 10 en titel 11 van onze Privacyverklaring.

Start typing and press Enter to search