Merchandise Essentials gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke

gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Merchandise Essentials en slechts gebruikt voor de

doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen

worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan

derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage

van zijn persoonsgegevens.

Start typing and press Enter to search