In Blog

Moderne stammen
Subculturen zijn als moderne stammen. Voor mensen die niet bekend zijn met de term subcultuur: een subcultuur is een groep mensen die bepaalde kenmerken heeft. Die kenmerken wijken af van de algemene cultuur. Punks, Goths en Disco zijn drie voorbeelden van subculturen. Zoals bij stammen zijn uiterlijke kenmerken belangrijk en zeer typerend voor een subcultuur. Dit zorgt voor een aantrekkelijke opportuniteit bij kledingmerken.

Een kledingmerk dat zich succesvol kan associëren met een subcultuur, krijgt een groep trouwe fans. Deze fans zijn niet alleen nieuwe consumenten maar ook actieve woordvoerders voor het merk. Deze werkwijze zorgde voor een eenzijdig voordeel bij de kledingmerken.

Klassieke patroon
Naast de kledingmerken bestaat er de klassieke merchandise. Merchandise is gegroeid uit een ander doel dan dat van de kledingmerken. Bij kledingmerken staat het zoeken van een nieuw doelpubliek centraal. Terwijl de klassieke merchandise gericht is op snel extra inkomsten halen uit het bestaande doelpubliek. Deze korte termijnvisie zorgt voor lage kwaliteit en een negatief gevoel bij de fans. Iedereen heeft wel enkele vormloze zware T-shirts verstopt in een verloren kast.

Cultuurshift
Hier zijn we op dit moment bezig aan een cultuurshift. Artiesten en evenementen hebben geleerd van de kledingindustrie. Merchandise begint uit te groeien tot een sterke drager binnen de marketingmix. Naast het extra inkomen dat de merchandise genereert, komen nu de andere voordelen sterk op de voorgrond. Hieronder een korte opsomming van de voordelen van kwalitatieve merchandise:

  • Straatbeeld: Wanneer merchandise mooi en kwalitatief is, dan wordt deze ook effectief gedragen. Dus er is niet alleen de initiële opbrengst van de verkoop. Maar ook blijft de merchandise zijn waarde verhogen wanneer de fan meer en meer mensen bereikt.
  • Social Media: Door de opkomst van op foto’s gebaseerd sociale netwerken als Instagram en Snapchat worden er veel meer foto’s gedeeld. Wanneer fans de merchandise dragen van hun favoriete artiest of event, werken deze foto’s als gratis banners. Merchandise zorgt ervoor dat het merk in de aandacht blijft.
  • Fysieke waarde: Door de digitalisering van de wereld, krijgen fysieke producten meer waarde. Een fysieke voorstelling van het merk (van T-shirt tot zonnebril) zorgt voor een nauwere band met dat merk.

Toekomst
Kwalitatieve merchandise is aan een opmars bezig.De inkomsten bij de verkoop van eigen muziek blijven jaar na jaar dalen. Dus is er een shift naar andere bronnen, zoals merchandise. Wanneer er een grondige strategie zit achter het hele gebeuren, wordt merchandise een krachtige tool in het arsenaal. Hoe denk u over merchandise?

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Merchandise, monkey business or solid future in the music industry